Algemene voorwaarden en huisreglement

  • Verboden te roken.
  • Huisdieren niet toegelaten.
  • Respect voor materialen.
  • Verplicht gebruik van het aanwezige bad, bed- en keukenlinnen.
  • Geen geluidsoverlast.
  • Opvolgen van de Portugeese regels qua sortering van het huisvuil.

Algemene voorwaarden

Lees deze Algemene Voorwaarden aandachtig, zodat misverstanden vermeden worden.

De aanbetaling van 50 % van de huursom ter bevestiging van de boeking houdt uitdrukkelijk in dat U akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden.

1. Vooraf

De huurovereenkomst is ter allen tijde een in tijd beperkte overeenkomst tussen de eigenaar en de verhuurder. Alleen tussen die partijen ontstaan rechten en plichten uit de huurovereenkomst. Het vakantieappartement kan enkel gehuurd worden via de eigenaar. Deze laatst behoudt zich het recht om gasten te weigeren of reservaties te annuleren.

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het huren van het vakantieappartement Caprice Cascade, gelegen: Rua do Jornal O Arauto 10, 10-2°FD –FR R, Sao Marthino do Porto, Portugal.

2. Huren / reserveren

2.1. Caprice Cascade is te huur per dag, per week of per weekend (3 dagen)

2.2. Het exacte huurbedrag wordt u meegedeeld samen met de bevestiging dat de woning beschikbaar is tijdens de door u gevraagde periode.

2.3. De reservatie legt U vast door storting van een voorschot van 50% van het totale huurbedrag, binnen de 5 dagen na ontvangst van onze bevestiging.

2.4. Het saldo (het resterende bedrag) dient U, samen met de waarborg, te storten uiterlijk 8 weken voor uw verblijf.

2.5. Reserveert U minder dan 8 weken voor uw verblijf, dan betaalt U meteen de volledige som, inclusief waarborg.

2.6. De waarborg wordt terugbetaald uiterlijk 2 weken na het einde van uw verblijf, na eventuele aftrek van een vergoeding zoals beschreven in paragraaf “4. Waarborg”. Is er schade ? Meld het dan tijdens het verblijf

3. Annuleren

3.1 Annuleren door de huurder.
In geval van annulatie van de reservatie zin volgende vergoedingen verschuldigd:

  • Meer dan 8 weken voor uw verblijf: 50 % van de huursom
  • Meer dan 4 weken voor uw verblijf: 75 % van de huursom
  • Minder dan 4 weken voor uw verblijf: 100 % van de huursom

Annuleren gebeurt steeds via e-mail aan de eigenaar, de ontvangstsdatum van deze e–mail geldt als annuleringsdatum.

3.2. Annuleren door de eigenaar.

Indien er zich omstandigheden voordoen waarbij de verhuur moet geannuleerd worden, zal de huurder onmiddellijk worden verwittigd via e-mail en zal indien mogelijk een alternatief worden voorgesteld. Indien dit alternatief niet aanvaardt wordt, zal de reeds betaalde som onmiddellijk worden terugbetaald op de rekening van de huurder.

4. Waarborg

4.1 De waarborg van € 300 dient betaald te worden samen met het saldo, ten laatste 8 weken voor de aankomstdatum.

4.2 Na vertrek zal er een controle gebeuren door de House Manager, om eventuele schade of tekorten vast te stellen.

Indien geen schade en / of gebreken worden vastgesteld zal de waarborg binnen de 2 weken worden teruggestort op de rekening van de huurder.

Vastgestelde schade en / of gebreken worden van de waarborg afgetrokken.

4.3 Iedere schade of tekortkoming die binnen de 24 uur na aankomst niet aan de House Manager gemeld worden, wordt verondersteld door de huurder(s) veroorzaakt te zijn.

5. Verantwoordelijkheid van de huurder

5.1 Als huurder bent U verantwoordelijk voor het gehuurde appartement met inboedel en alle andere eigendommen behorend tot het gehuurde appartement. U dient zorg te dragen voor het appartement als een goede huisvader.

5.2 Elke schade die door U of uw medereizigers veroorzaakt wordt, dient (zonder tegenbewijs) betaald te worden tegen vervangingskost aan de eigenaar.

5.3 Tussen 22.00u en 8.00u dient de huurder de nachtrust van de buren te respecteren.

5.4 Zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar is het niet toegestaan om met meer dan 4 personen in het appartement te verblijven. Het negeren van deze regel zal leiden tot onmiddellijke stopzetting zonder recht op terugbetaling.

5.5 Er is een algemeen rookverbod in het appartement. Bij roken op de terrassen moeten de peuken opgeruimd worden.

5.6 Huisdieren zijn niet toegelaten.

6. Verantwoordelijkheid van de verhuurder

6.1 De eigenaar is nooit verantwoordelijk voor schade en / of kosten veroorzaakt door de huurder.

6.2 De eigenaar is niet verantwoordelijk voor verloren voorwerpen en / of diefstal in de woning of aan het zwembad.

6.3 De eigenaar is niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen in en rond het gehuurde appartement, lift, gemeenschappelijke delen, zwembad.

7. Schoonmaak, water, gas, elektriciteit en wifi

7.1 De eindschoonmaak is NIET inbegrepen in de huurprijs ,hiervoor wordt een vast bedrag van €110 aangerekend, ongeacht de verblijfsduur. Dit wordt onmiddellijk bij aankomst aan de House Keeper betaald.

7.2 Indien er een linnenwissel gewenst is, bv bij langer verblijf, is dit vooraf bij de boeking te reserveren en wordt er een meerprijs van € 50 per extra wissel aangerekend.

7.3 De kosten voor het gebruik van water, gas, elektriciteit en wifi zijn inbegrepen in de huurprijs van het appartement, voor zover het verbruik normaal is.

8. Aankomst en vertrek :

8.1 Aankomst

Bel 1 uur voor aankomst naar het nummer 00351 927 223 667 zodat Tom of Isabelle je kunnen ontvangen.

8.2 Vertrek

Bij aankomst kan je met Isabelle of Tom je check–up tijdstip afspreken.
Bij aankomst ontvangt U een checklist van de House Keeper. Gebruik deze lijst om het appartement onberispelijk achter te laten bij vertrek.